Trabzon
Site Haritası

Araklı Genel Bilgiler

Tarihçe   Araklı İlçesi Sürmene İlçesine bağlı bucak iken, 27.02.1953 tarih ve 6068 sayılı Kanunla ilçe olmuştur. Araklı ilçe merkezinde 150 yıllık bir yerleşim yeri olduğu bilinmekte, merkezde ve çevrede daha eski yerleşim ile ilgili gerekli kazıların yapılmamış olması sebebiyle elde mevcut değildir.Arkeolojik bulguların yokluğuna rağmen uzun süre yerleşim alanı olan kalelerin ve merkez ile 
çevresindeki diğer yerleşim yerlerinin adları etimolojik (Kelimelerin hangi kökten geldiğini ve ne gibi değişimlere uğradığını incelemek) tetkiki kültürel verilerin kıyaslamasıyla Araklı tarihinin geçmişe dair fikirler ortaya koymamaktadır.
1. Dünya Savaşında Çanakkale Savaşından sonra Osmanlı Genel Kurmayının Çanakkale birliklerini 11. Ordu adıyla işgal etmeleri üzerine bir Rus Tümenin de Karadeniz Kıyı Şeridini işgale başlamasıyla Araklı 1946 da Rus kuvvetlerince işgal edilmiştir. Yaklaşık 22 ay Rus ve ayrılıkçı Ermeni güçlerinin ellerinde kalan Araklı 25 Şubat 1918 de Türk Birliğince kurtarılmıştır

Araklı İsmi;

Araklı adının Arakale ifadesinin değişimi sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir. Araklı'nın Batısındaki Kalecik mevkinde ve Doğusundaki zeytinlik ve Sürmene'de kalelerin bulunması İlçe Merkezindeki tarihi kaleyi "ARAKALE" konumuna sokmuştur. İspanyol seyyahı Cilavlijo, 1404 de bir Müslüman beyin idaresinde olan Araklı'dan "Araakuel" olarak bahsediyor. Buda ara kale deyimini hatırlatıyor. İlçenin en büyük akarsuyu olan ve İlçeyi Bayburt'a bağlayan geniş su havzası sayesinde bol su taşıyan ve İlçenin verimli ovasının sebebi olan Karadere'nin İlçenin Türkler tarafından verildiği adı olduğu bilinmektedir.

Coğrafik Yapı;

Araklı Trabzon' un doğusunda olup, il yerleşim yeri bugünkü İlçe Merkezinin batısında bulunan "Konakönü" mevkiidir. Araklı adı, Buzluca ve Kalecik yakasında yer alan iki kale arasında bulunması nedeniyle " Arakale'den" aldığı varsayılmaktadır. İlçe 1916 yılında Rus işgaline uğramış, ve 1918 yılında bu işgal sona ermiştir. Fabrikalarıyla, eğitim kurumlarıyla ve yenilenen bir çok özel ve resmi kurumu ve hastanesiyle Araklı, Trabzon'un en gelişen ilçelerinden biridir. Araklı'nın 70 Km. güneyinde bulunan çam ağaçlarıyla kaplı "Pazarcık" Turizm Bakanlığınca  turizm merkezi ilan edilmiştir. Pazarcık'a girişte pazarcık mağarası bulunmaktadır. Yeşilyurt Beldesi Yılantaş Yaylasında her yıl 25 Ağustos da şenlikler yapılmaktadır. Yeşilyurt'ta 1. Dünya Savaşından kalma şehitlik bulunmaktadır. İlçe Merkezine 10 Km. uzaklıkta Bereketli Köyünde "Acı su"  olarak bilinen maden suyu bulunmaktadır. Ayrıca 55 Km. uzaklıkta Çörmeler Pelitli'de ve 80 Km. uzaklıkta Balahor'da maden suyu şifalı olarak bilinmektedir.

Kaynak: arakli.gov.tr 

Yorumlar - Yorum Yaz