Trabzon
Site Haritası

Arsin Genel Bilgiler

Tarihi;

Arsin İlçesi Ortaçağdan bu yana yerleşim merkezi olarak varlığını sürdürmekte olup, Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u Fethi ile 26 Ekim 1461 tarihinde Osmanlı topraklarına katılmıştır. 13 Nisan 1916 tarihinde Rus işgaline uğrayan Arsin 24 Şubat 1918 tarihinde işgalden kurtarılmıştır.

     Arsin, 1946 yılına kadar Yomra İlçesine bağlı iken bu tarihte bucak olmuştur. 1957 yılında çıkarılan 7033 Sayılı Yasayla İlçe durumuna gelmiş ve 4 Nisan 1959 tarihinde fiilen teşkilatlandırılmıştır.

     Arsin, temiz ve arınmış anlamına gelmektedir. Bu adını, tabii plaj durumundaki İlçe kıyılarındaki temiz kumsallardan aldığı söylenmektedir.

Coğrafik Durum;

a)Arazi Yapısı  : İlçe Merkezi sahil kesiminde ve hafif meyilli bir araziye sahiptir. İlçenin topografik yapısı, sahilden iç kesimlere doğru gidildikçe eğimi artan bir yapı gösterir. Bazı köylerde eğim % 70 lere kadar varmaktadır. İlçenin toplam yüzölçümü 169 km2 dir. İlçede 5 akarsu bulunmaktadır. Bunlar Yanbolu, Falkoz, Arsin, Kendirlik ve sifla dereleridir.
        İlçenin tarımsal alanı  9.530 hektar, Ormanlık alanı 6362 hektar, Çayır Mera  alanı 583 hektar olup elverişsiz alanı 425 hektardır. Tarım arazisi kullanma şekline göre; Tarla alanı 10.400 dekar, Yem bitkileri alanı 232 dekar, sebzecilik alanı 658 dekar, Çay alanı 350 dekar, Fındık alanı 83.590 dekar ve Kiwi alanı 70 dekardır. İlçe merkezinin rakımı 10 metredir. Koordinatları; 39-50 derece doğu boylamı, 40-50 derece kuzey enlemidir.
       
b)İklimi   : Bölgesel iklime bağlı olarak ilçe yazları serin, kışları ılık geçer. Ilıman iklim hakimdir. Yıllık ortalama yağış miktarı 1000-1100 mm. Arasında ve ortalama sıcaklık 15.5 derecedir. Bölgenin yüksek kesimleri ve vadiler Yaz ayları ve Sonbahar ayları başlangıcı dışında sislidir. Bulutluluk  derecesi 6/10 dur. En bulutlu ay Şubat, en bulutsuz ay Haziran ve Ekim aylarıdır. Bölgede ki hakim rüzgarların hızı 1.6 m/sn dir. Bölgeye egemen rüzgarlar Aralık ayında Kıble ya da Lodos, Haziran ayında Güney, Kasım ayında Batı, diğer aylarda Batı-Kuzey rüzgarları hakimdir. En hızlı rüzgarlar Şubat ayında Batı ve Kuzeybatıdan eser. En soğuk ayın sıcaklık ortalaması 7.75 derecedir. En sıcak ayın sıcaklık ortalaması ise 24.05 derecedir. En düşük ortalama nem oranı 69.2 (Aralık ayı) en yüksek ortalama nem oranı 83.5 (Mart ayı) dır.
       
c)Çevre   : Arsin İlçesi, Trabzon ilinin 20 Km. doğusunda Trabzon-Rize sahil şeridi üzerinde kurulmuştur. Doğuda Araklı, Batıda Yomra ile çevrili, Kuzeyinde Karadeniz, Güneyinde Gümüşhane ilinin Yağmurdere bucağı ile çevrilidir. Karadeniz ile 7 Km. deniz kıyısı, Batıda Yomra ilçesi ile 28 Km. mülki kara sınırı, Doğuda Araklı ilçesi ile 35 Km. mülki taksimat sınırı mevcuttur.

Nüfus;

 2011 yılında yapılan Nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçe merkezinde 10.662, belde belediyelerinde 6.727, köylerde 8.533 olmak üzere toplam nüfus 25.922 dir. Nüfusun tamamı ise Türkçe konuşmaktadır.
     17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem felaketinden sonra ilçeye göç eden aileler olmuştur.

 

2011 Yılı Arsin İlçe ve Beldelere Göre Belediye-Köy Nüfusları

 

İl          Trabzon

İlçe     Arsin

 

Belediye                               Erkek             Kadın            Toplam

Arsin                                      5.376              5.286              10.662

Atayurt                                      607                 647                1.254

Fındıklı                                      592                 652                1.244

Yeşilyalı                                 2.151              2.078                4.229

 

 

İlçe                 Belde/Köy                Toplam         Erkek             Kadın

 

Arsin              Şehir                         10.662           5.376              5.286

                        (B)Atayurt                 1.254              607                 647

                        Başdurak                     1.111              527                 584

                        Çardaklı                         569               280                 289

                        Çiçekli                            462               117                 285

                        Çubuklu                         481                235                 246

                        Dilek                               347               173                 174

                        Elmaalan                       412                 206                 206

                        (B)Fındıklı                  1.244               592                 652

                        Gölgelik                          348                172                176

                        Güneyce                         492                234                 258

                        Harmanlı                         549               261                  288

                        Işıklı                                593               300                 293

                        İşhan                               509               255                 254

                        Karaca                            303               161                 142

                        Oğuz                               810               390                 420

                        Örnek                             209                 98                 111

                        Özlü                                398               204                 194

                        Üçpınar                           208               100                 108

                        Yeniköy                          273               137                 136

                        Yeşilköy                          688               302                 366

                        (B)Yeşilyalı                 4.229            2.151              2.078

                        Yolaç                              407               206                 201

                        Yolüstü                            475               233                 242

 

 

                        İlçe Toplamı               48.641           23.801           24.840

                        Bucak Toplamı          16.351             8.001              8.350

Kaynak:www.arsin.bel.tr
Yorumlar - Yorum Yaz