Trabzon
Site Haritası

Maçka Genel Bilgiler

Genel Bilgiler;

  Maçka ilçesi doğal güzellikler ve tarihi-kültürel eserler yönüyle oldukça zengin bir ilçemizdir. İlçemiz,  Sumela Manastırı, Altındere Milli Parkı, Altındere Milli Parkı  içinde yer alan Meryemana vadisi, Vazelon ve Kuştul Manastırları, 50’nin üzerindeki korunması gereken kültür ve tabiat varlıkları ve 137 yaylası ile bölgemizde önemli turizm merkezlerinden biri durumundadır.

 İlçemizin doğusunda Yomra İlçesi, batısında Akçaabat, Düzköy ve Tonya İlçeleri, kuzeyinde Trabzon, Güneyinde Gümüşhane İli ve Torul İlçesi bulunmaktadır. İlçe Merkezi Meryemana ve Hamsiköy derelerinin birleştiği vadide kurulmuştur.

İlçemiz 340 rakımda bulunup, yüzölçümü 1000 Km2’dir. Yüzölçümü bakımından Trabzon' un en büyük İlçesidir. İlçemizin 57 köyü, 19 mahallesi, 96 Mezra ve 137 Yaylası vardır. 2009 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus sayımına göre TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’nun vermiş olduğu verilere göre ilçemizin merkez nüfusu 5.943, belde ve köylerimizin nüfusu 19.780, toplam nüfusumuz ise 25723 kişiden oluşmaktadır.

Tarihçe ve Coğrafi Yapı;

 Maçka sözcüğünün Kafkas dillerinden geldiği, sonradan yerli Hıristiyanların ağzında değişik biçimde söylendiği biliniyor. M.Ö. 1040 yıllarında bile önemli bir yerleşme merkezi olan Trabzon'u Erzurum ve Erzincan'da yaşayan insanlara bağlayan bir yayla-köprüsü konumunda olduğu açıktır.
      Çok eski bir yerleşim yeri olan ilçemiz, tarihi süreç içerisinde Pers, Bizans, Osmanlı ve Türk uygarlıklarının beşiği olmuştur. Maçka İlçesi, Rum Pontus Krallığının elindeyken, 1461 yılında, dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet Han’ın Trabzon’u fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına katılmıştır. 
        Maçka ilçesi 1913 yılında kurulmuştur. I. Dünya savaşında Rusların Maçka’yı işgali üzerine yöre halkı buradan göç etmiş ve 15 Şubat 1918 tarihinde Rusların çekilmesi ile birlikte  ilçemiz düşman işgalinden kurtulmuştur.
 
        Maçka, Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde ve Trabzon'a 28 km. uzaklıktadır. Denizden yüksekliği 340 m, yüzölçümü 1000 km²'dir. İlçemizin doğusu Yomra İlçesi ve Gümüşhane İli, batısı Akçaabat ve Tonya İlçeleri, kuzeyi Trabzon İli, güneyi ise Gümüşhane İli ile çevrilidir. 
     
İlçemizin coğrafi yapısı, tamamen dağlık ve engebelidir. Zigana, Kulin, Kuştul dağları belli başlı dağlarımızdır
        Çam ormanlarının süslediği vadilerin ortasındaki Değirmendere adı verilen bir dere yatağında kurulmuş olan ilçe merkezi doğal güzellikler bakımından Trabzon'un en güzel yörelerindendir. 2000 metre yüksekliğe kadar zengin orman örtüsü, daha yükseklerde ise otlaklar (yaylalar) ve dağ bitkileriyle kaplıdır. Yayla denilen bu yüksek yerler, doğal güzellikleri, temiz havası ve kaynak suları yönünden eşizdir. Ayrıca Karadeniz Bölgesi'ni Doğu Anadolu'ya bağlayan ünlü Zigana geçidi Maçka ilçesinin sınırları içinden başlamaktadır. Türkiye'nin en uzun tünellerinden bir olan Zigana Tüneli (1875 m) bu geçitte bulunmaktadır. 

        Bundan başka Galyan deresini Bayburt İline  bağlayan Gümüşki, Maçka ile Akçaabat ilçelerini birbirine bağlayan Haçka ve Maçka yaylalarının, Torul bağlantısını sağlayan Meryemana geçitleri bulunmaktadır. Hamsiköy, Meryemana, Mulaga ve Galyan dereleri, ilçemiz Esiroğlu mevkiinde buluşarak Maçka deresi adı altında Karadeniz’e dökülmektedir.


Ulaşım;

İlçemiz  Gümüşhane karayolu üzerinde ve Trabzon'a 28 km uzaklıktadır. Trabzon ve Maçka arası ulaşım Maçka Belediye Otobüsleri ve Taksi Minibüs Otobüs 1 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi minübüsleri ile sağlanmaktadır.

 Sağlık;  


Maçka Ali Kemal Aktürk Toplum Sağlığı Merkezinde 1 Toplum Sağlığı Merkezi Tabibi, 6 Aile Hekimi, 8 Ebe, 6 Hemşire, 4 Vekil Hemşire, 2 Sağlık Memuru, 5 Çevre Sağlık Teknisyeni, 2 Laboratuar Teknisyeni, 2 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 3 Hizmetli, 1 Memur, 1 Şoför, 1 Röntgen Teknisyeni, 1 Doktor ve 1 Tıbbi Sekreter ile hizmet verilmektedir.

Maçka Mehmet Aktürk Devlet Hastanesinde 1 Aile Hekimi Uzmanı, 1 Diş Hekimi, 1 Genel Cerrahi Uzmanı, 1 Dahiliye Uzmanı, 1 Çocuk Hastalıkları Uzmanı, 3 Pratisyen Tabip görev yapmaktadır.

Trabzon ili Maçka ilçesinde inşa edilip Sağlık Bakanlığı'na bağışlanan Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne bağlı olarak hizmet vermektedir.

10.000 m2 kapalı alan, 2.500 m2 otopark ve yardımcı işletmeler alanı olmak üzere 4000 m2'si bahçe içinde toplam 12.500 m2 kapalı alana sahiptir. Şu an 51 yatağı devreye alınmış olan hastanemiz, 110 yatak kapasitelidir. İçindeki iyileştirme ve tedavi üniteleriyle tam teşekküllü fizik tedavi ve iyileştirme hastanesidir.

Hastanemizde çok geniş ve son gelişmelere uygun üç adet iyileştirme odası, bir elektro terapi ünitesi, Lokomat cihazı bulunmaktadır. Ayrıca yakın zamanda açılması planlanan iki adet çok amaçlı jimnazyum salonu vardır.

 

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ

ASM NO

HEKİMİN ADI ve SOYADI

TELEFON NO

MERKEZ ASM

6112001

NOLU Aile Hekimi

Dr.Oğuz KARA

0462 5121614

 

6112002

NOLU Aile Hekimi

Dr.Murat GEBEŞ

0462 5123876

 

6112003

NOLU Aile Hekimi

Dr.Ayten YAVUZ

0462 5121582

 

6112004

NOLU Aile Hekimi

Dr.Ayşe KOYUTÜRK SAKA

0462 5121412

ESİROĞLU ASM

6112005

NOLU Aile Hekimi

Dr.Mehmet Hakan TÜRK

0462 5231073

 

6112006

NOLU Aile Hekimi

Dr.Mutlu ATAGÜN

0462 5231017

 

Tarım;

MAÇKA’DA TARIM

Arazi Yapısı : İlçe arazi yapısını, Değirmendere deresi ve kollarının oluşturduğu vadiler ve vadilerden başlayan yamaçlar, dağlardan oluşmuştur. Dağların eteklerinde köyler yerleşim alanlarını oluşturur. Köylerden daha yüksek kesimlerde, ormanlık alanlar, çayır-mera alanları ve yaylalar önemli yer tutmaktadır. İlçenin arazi yapısı çok engebeli ve erozyona müsait olması nedeniyle eğimi fazla olan alanlar, fındık, karışık meyvelik ve çayırlık alanlar olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

 

 İklim ve Bitki Örtüsü:

İlçemiz genelde ılıman ve yağışlı iklime sahiptir. İklimin etkisiyle zengin bitki florasına sahip olmuştur. Başlıca bitki örtüsünü tarımsal alanlar,  ormanlık alanlar, çalılıklar ve çalı formundaki ağaççıklar, çayır-mera alanları oluşturmaktadır. Ormanlık alanlarda ladin çeşitleri, ibreli ağaçlardan göknar, sarıçam, karaçam, diğer yapraklı çeşitlerden kestane, meşe, kayın, kızılağaç, ıhlamur, ceviz, Trabzon taflanı (Karayemiş), söğüt, ormangülü, şimşir, kızılcık, yaban mersini, yabani elma, yabani kiraz, yabani armut, yabani erik, yabani fındık ve yabani böğürtlenden meydana gelen zengin bir bitki örtüsü çeşitliliği vardır. Tarım alanlarında hakim bitki fındık ve karışık meyveliklerdir, tarla ve bahçe bitkilerinden oluşmaktadır.

 

             

TARIM

Genel Durum: Tarım alanların yaklaşık %80’ni çok eğimli arazilerden oluşmakta olup toplam tarım arazisi 7.837 Hektardır. Dere yataklarında ve bir kısım köy alanlarında az miktarda düz tarım arazileri mevcuttur. Tarım arazileri miras yoluyla parçalanmış küçük parsellere ayrılmıştır. Fındık haricinde bitkisel ürünlerin ticari değeri yoktur.

Bitkisel Üretim: İlçemizin tarım arazilerinde ekilen, yetiştirilen ve üretilebilen ürün çeşitleri önem sırasına göre şöyledir.

a)Fındık Üretimi

İlçemizde tarım arazilerinin engebeli ve çok eğimli olması erozyon ve heyelan tehlikesini artırmıştır. Bu nedenle ilçemizde çiftçimiz fındık üretimine yönelmiş ve fındık bahçeleri artmıştır. Fındık üretimi 3.839 hektar alanda 2.000-2.500 ton civarındadır.

b)Mısır Üretimi

Yaklaşık 6.116 hektar arazide dane mısır, hasıl ve silajlık mısır üretimi yapılmaktadır.  Genellikle hayvan yemi olarak, az miktarda yiyecek olarak yetiştirilen mısırın pazar değeri yoktur. Sadece aile ekonomisinde az da olsa katkı sağlamaktadır.

İlçemizde Tane mısır üretimi 1.000-1.300 ton, hasıl üretimi 210 ton silajlık mısır üretimi 310 ton civarındadır.

c)Sebze ve Meyvecilik

Sebze ve meyve ailelerin ihtiyacını karşılamaya yönelik üretilmektedir. Son yıllarda İlçe Müdürlüğümüzün de katkılarıyla, ceviz, kivi, likaba, bodur elma, armut ve Trabzon hurması üretimini geliştirmek için örnek bahçeler oluşturulmuş çiftçilere fidan temininde bulunulmuş ve teknik destek sağlanmıştır.          

                         

  HAYVANCILIK

            İlçemizde hayvancılık rakımı yüksek olan fındığın yetişmediği köylerde yoğunluk göstermektedir. Büyükbaş hayvancılıkta hakim ırk jersey melezidir, holstein ırkı ve yerli ırk miktarı azdır. Küçükbaş hayvancılıkta, Karayaka melezi, yerli koyun ırkları mevcuttur, ayrıca az miktarda kıl keçisi varlığı mevcuttur. 12.030  baş sığır, 11.790 baş koyun ve keçi, 7.932 adet arı kovanı (plakalı) bulunmaktadır.
 BALIKÇILIK :

            İlçemizde özel sektörün girişimleriyle balıkçılık gelişmiştir.      Adet alabalık üretim tesisinin toplam kapasitesi 797 ton/yıl olup yıllık ortalama üretim 651 ton/yıl civarındadır. Yavru balık üretimi de artarak 45.000.000 adet/yıla ulaşmıştır. Üretilen balık ve yavru balıkların bir kısmı ilçede mevcut tesislerde tüketilmekte, önemli bir bölümü satılarak gelir elde edilmektedir.

 

   

ARICILIK : İlçemizde gezginci arıcılık yapılmaktadır. 9500 arılı kovan mevcuttur. 2011 yılında 7.932 arılı kovan kontrol edilerek ilçe dışına gönderilmiştir. Yıllık bal üretimi 110 ton civarındadır.

             


            KOOPERATİFCİLİK:

İlçemizde 13 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi mevcut olup, toplam üye sayısı 1682 ’dir. Faaliyet alanları itibariyle, 9 kooperatif orman istihsali ve taş nakli, 2 kooperatif süt mamulleri üretimi, 1 kooperatif süt toplama, 1 kooperatif alabalık yetiştiriciliğinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca Fındık Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Kredi Kooperatifi faaliyet göstermektedir.

Kaynak: macka.gov.tr


Yorumlar - Yorum Yaz