Trabzon
Site Haritası

Bayburt Ekonomik Yapı

Ekonomik hayat, tarihi gelişim içinde temel değiştirmemiştir. Ticaret ve sanayiin gelişmediği ilde tarım ve hayvancılık başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır. Tarımda işletmelerin parçalı yapısı, mülkiyet sorunları verimliliği olumsuz etkilemekte olup,  son yıllarda yapılan sulama yatırımları ve toplulaştırma çalışmaları sektörde olumlu gelişmelerin önünü açmıştır. Tarım ürünü olarak ilde hububat çeşitleri, yem bitkileri, şeker pancarı ve az da olsa meyve sebze üretimi yapılmaktadır.
 
Hayvancılık ilin geçim kaynaklarından en önemlisidir. Arazi hayvancılık yapmaya çok elverişli olup yüksek mera varlığı mera dayalı besi hayvancılığını öne çıkarmıştır. Son yıllarda sulama yatırımlarının artması ve yapılan hayvan ırk ıslah çalışmaları ile süt hayvancılığı da ilgi görmeye başlamıştır. İlimiz ilçe ve köylerinde arıcılık yapan aile sayısında büyük artış gözlenmekte, kendine has kokusu ve aroması ile Bayburt Balı İl dışındaki pazarlarda büyük rağbet görmektedir.
 
Bayburt ili çok eski transit ticaret yolu olan Trabzon-İran arasındaki "İpek ve baharat yolu"nun bir durağıdır. Tarım dışında kalan ekonomik yapısı, üretim yolu ile satışa arz şeklinde değil, dışarıdan getirip satışa sunma şeklinde gelişmiştir. Gurbetçilik ilin geçimini destekleyen bir unsurdur. Ekonomik yaşam tarihi gelişimi içinde temel özelliğini değiştirmemiştir. Sanayileşme ise yok denecek kadar azdır. Ticaret ve sanayinin gelişmediği ilimizde tarım ve hayvancılık başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır.
 
2011 TUİK verilerine göre 3.461,00 dolar İthalatla 81 il içerisinde 75. sırada kalmıştır. Aynı yıl içerisinde 3.240,00 dolar ihracat yaparak 81 il içerisinde 75. sırada yer almıştır.TARIMSAL YAPI
 
1.      TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI:
Arazi Dağılımı
 
Cinsi ve Kullanım Şekli
Türkiye
Bayburt
Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Miktarı (Ha)
%
Miktarı (Ha)
%
Tarım Arazisi
27.699.004
35,60
131.995
35,30
0,477
Çayır-Mera
14.617.000
18,79
216.362
57,87
1,480
Orman-Funda ve Çalılık
23.468.463
30,17
14.631
3,91
0,063
Diğer Araziler*
12.012.661
15,44
10.912
2,92
0,091
Toplam
77.797.128
100,00
373.900
100,00
0,481
 
 
*Kullanılmayan alanlar, su yüzeyleri, yerleşim alanları
 
Ekili – Dikili Alanların Dağılımı (2011)
Tarım Alanları (Ha)
Türkiye
Bayburt
Bayburt Toplam
Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Merkez
Aydıntepe
Demirözü
Meyve Alanı
3.091.136
44
0
0
44
0,001
Nadas Alanı
4.017.197
17.557
1.549
183
19.289
0,048
Sebze Alanı
809.642
117
25
23
164
0,020
Tarla Ürünleri
15.712.089
44.111
6.137
10.568
60.815
0,387
İşlenmeyen Alan
4.068.941
35.487
7.277
8.919
51.683
1,271
Toplam
27.699.004
97.316
14.987
19.692
131.995
0.477
 
 
2.      BİTKİSEL ÜRETİM:
Tarla Ürünleri Ekilen Alan, Verimi, Üretimi (2011)
Ürün adı
Türkiye
Bayburt
Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Ekili alan (dekar)
Üretim (ton)
Verim (kg/da)
Ekili alan (da)
Üretim (ton)
Verim (kg/da)
Ekili alan(da)
Üretim (ton)
Arpa (Diğer)
26.521.795
6.970.000
264
91.680
18.804
205
0,35
0,27
Buğday (Diğer)
67.580.000
17.950.000
267
216.880
46.935
216
0,32
0,26
Çavdar
1.276.530
365.750
287
17.110
4.660
272
1,34
1,27
Fasulye (Kuru)
946.254
200.673
212
730
102
140
0,08
0,05
Fiğ (Dane)
823.162
107.844
131
4.600
782
170
0,56
0,73
Fiğ (Yeşil Ot)
4.754.756
4.442.017
934
56.150
39.061
696
1,18
0,88
Korunga (Yeşilot)
1.536.445
1.571.606
1023
67.700
41.065
606
4,41
2,61
Mercimek (Yeşil)
225.248
25.952
116
1.000
123
123
0,44
0,47
Mısır (Dane)
5.890.000
4.200.000
717
2
 
0
0,00
0,00
Mısır (Silajlık)
3.007.969
13.294.380
4.445
8.260
37.170
4.500
0,27
0,28
Nohut
4.464.129
487.477
122
340
32
94
0,01
0,01
Patates (Diğer)
1.429.849
4.613.071
3.260
9.750
22.038
2.260
0,68
0,48
Şekerpancarı
2.972.648
16.126.489
5.488
6.440
26.027
4.045
0,22
0,16
Tritikale (Dane)
297.829
103.797
350
7.460
2.234
299
2,50
2,15
Yonca (Yeşil Ot)
5.585.525
12.076.159
2162
120.000
65.214
543
2,15
0,54
Yulaf (Dane)
858.626
218.040
254
48
5
104
0,01
0,00
Toplam
128.170.765
82.753.255
15.913
608.150
304.252
12.428
0,47
0,37
 
 
 
Bayburt İlçelerinde Tarla Ürünleri Ekilen Alan, (2011)
Ürün adı
Merkez
Aydıntepe
Demirözü
Ekilen alan (dekar)
Ekilen alan (dekar)
Ekilen alan (dekar)
Yulaf (Dane)
18
15
15
Tritikale (Dane)
7.260
200
1.478
Nohut
240
100
750
Şekerpancarı
3.450
1.512
40.000
Patates (Diğer)
7.000
2.000
42.243
Yonca (Yeşil Ot)
75.290
4.710
 
Çavdar
15.710
500
900
Mısır (Dane)
2
0
0
Buğday (Diğer)
159.237
27.110
30.533
Arpa (Diğer)
66.480
17.000
8.200
Fasulye (Kuru)
570
160
0
Mercimek (Yeşil)
750
250
0
Fiğ (Dane)
3.200
700
700
Korunga (Yeşil Ot)
55.500
1.200
11.000
Fiğ (Yesil Ot)
41.340
4.810
10.000
Mısır (Silajlık)
5.060
1.100
2.100
Toplam
441107
61367
147919
 
 
 
Türkiye' de ve Bayburt İlinde Meyveliklerin Alanı, Meyve Üretimi ve Ağaç Varlıkları (2011)
   Üretim Yeri
Ürün adı
Toplu meyvelik alanı (dekar)
Üretim (ton)
Ağaç başına ortalama verim (kg)
Meyve veren yaşta ağaç sayısı
Meyve vermeyen yaşta ağaç sayısı
Toplam ağaç sayısı
Türkiye
Armut
209.020
386.382
39
9.784.301
2.420.950
12.205.251
Elma
242.638
312.232
34
9.153.243
6.998.627
16.151.870
Bayburt (Merkez)
Armut
85
149
90
1.660
2.610
4.270
Elma
358
1.476
230
6.419
11.495
17.914
Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Armut
0,04
0,04
230,77
0,02
0,11
0,03
Elma
0,15
0,47
676,47
0,07
0,16
0,11
 
 
 
Sebze Ürünleri Üretim Miktarları (2011)
Sebzeler
Türkiye
Bayburt
Bayburt
Toplam
Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Merkez
Aydıntepe
Demirözü
Ürün adı
 (ton)
 (ton)
 (ton)
 (ton)
 (ton)
 (ton)
Biber (Sivri)
879.846
6
9
3
18
0,002
Balkabağı
93.099
103
30
14
147
0,158
Havuç
602.078
62
6
3
71
0,012
Domates (Sofralık)
7.573.431
840
90
88
1.018
0,013
Hıyar (Sofralık)
1.605.319
270
22
53
345
0,021
Fasulye (Taze)
614.948
160
72
60
292
0,047
Ispanak
221.632
23
9
4
36
0,016
Lahana (Beyaz)
498.073
1.000
87
180
1.267
0,254
Marul (Kıvırcık)
138.466
1
1
 
2
0,001
Marul (Göbekli)
217.378
7
3
1
11
0,005
Maydanoz
54.956
 
1
 
1
0,002
Soğan (Taze)
153.823
44
35
28
107
0,070
Toplam
12.653.049
2.516
365
434
3.315
0,026
 
 
 
                Bayburt İlinde Örtü Altı Alanları ve Örtü Altı Üretim Miktarı (2011)
Örtü Altı Alan
Toplam Alan (dekar)
Cam Sera (dekar)
Plastik Sera (dekar)
Yüksek Tünel (dekar)
Alçak Tünel (dekar)
Üretim (Domates (ton)
Üretim (Hıyar) (ton)
Üretim (Toplam /ton
Türkiye
599.612
78.190
238.542
107.232
175.648
737.453
324.870
1.062.323
Bayburt
22
0
0
22
0
80
140
220
Bayburt/ Türkiye Oranı (%)
0,004
0,000
0,000
0,021
0,000
0,011
0,043
0,021
 
 
 
3.      HAYVAN VARLIĞI:
Bayburt’un Hayvan Varlığı ve Türkiye İçindeki Payı (2012)
Büyükbaş
Sığır
 
Türkiye
Bayburt
Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Kültür
4.836.547,00
10.251,00
0,21
K.Melez
5.120.621,00
73.032,00
1,43
Yerli
2.429.169,00
2.144,00
0,09
Sığır
12.386.337,00
85.427,00
0,69
Manda
97.632,00
587,00
0,60
Büyükbaş Toplamı
12.483.969,00
86.014,00
0,69
Küçükbaş
Koyun
25.031.565,00
50.903,00
0,20
Kıl Keçisi
7.277.953,00
7.747,00
0,11
Küçükbaş Toplamı
32.309.518,00
58.650,00
0,18
Tek Tırnaklı
At
151.230,00
273,00
0,18
Eşek
199.496,00
90,00
0,05
Tek Tırnaklı Toplamı
350.726,00
363,00
0,10
Küçük Evcil
Tavuk
237.873.469,00
42.000,00
0,02
Hindi
2.536.330,00
2.550,00
0,10
Ördek
382.223,00
730,00
0,19
Kaz
679.516,00
1.100,00
0,16
Küçük Evcil Toplamı
241.498.538,00
46.380,00
0,02
Arıcılık
Arı Kovanı
6.011.332,00
23.655,00
0,39
 
 
                                  
İlçeler Üzerinden Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Dağılımı (2012)
 
Merkez
Aydıntepe
Demirözü
Toplam
Sığır
56973
7661
20793
85427
Manda
336
49
202
587
Koyun
28688
13509
8706
50903
Kıl Keçisi
4818
1053
1876
7747
 
 
               
 
4.      HAYVANSAL ÜRETİM:
Hayvansal Üretim Miktarları (2012)
Üretimin Cinsi
Birim
Türkiye Geneli
Bayburt
Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Süt
Ton
13.802.428
47.000
0,34
Yün + Kıl
Ton
49.840
44
0,88
Et (Mezbaha Kesimleri)
Ton
776.915
2.500
0,32
Deri  Büyükbaş+Küçükbaş
Adet
9.312.658
7.940
0,09
Bal
Kg.
94.245.000
316.440
0,34
Bal Mumu
Kg.
4.235.000
0
0,00
Yumurta*
Adet
12.954.686.000
880.000
0,01
 
 
Kaynak: TÜİK 2011 (Not: *16.000 adet yumurta 1 ton kabul edilmiştir.)
 
Su Ürünleri Yetiştiricilik Miktarı (Alabalık -İç su) (2011)
Türkiye
Bayburt
Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Miktar (Ton)
Miktar (Ton)
100.239,00
181
0,18
 
 
Tatlı Su Ürünlerinin Avlandıkları İller ve Türleri (2011)
Tatlı Su Ürünleri
Türkiye
Bayburt
Bayburt / Türkiye Oranı (%)
Miktar (Ton)
Miktar (Ton)
Alabalık
518,50
4,10
0,79
Kefal
1.325,30
2,70
0,20
Sazan
9.998,10
67,30
0,67
Yayın
946,10
3,50
0,37
Toplam
13.842,50
86,20
0,62
 

Kaynak: Bayburt.gov.tr
Yorumlar - Yorum Yaz