Trabzon
Site Haritası

Beşikdüzü Genel Bigiler

Tarihi

Beşikdüzü Nahiyesi 1834 yılında  Padişah fermanı ile kuruldu. Yaklaşık 80 yıl müstakil tam teşkilatlı ilçe gibi idari teşkilatta yerini aldı. 1914 yılı 1. Dünya Harbi öncesinde Valilik kararı ile Vakfıkebir ilçesine bağlanmışsa da müstakil oluşunu devam ettirdi. 7/12/1953 gün ve 4/1949 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile önceden olduğu gibi Sulh Hakimliği, Nüfus, Tapu, Özel İdareMüdürlüğü ve Noter gibi teşkilatlar kuruldu. Ancak 1958 yılında Tapu ve Ziraat Müdürlükleri hariç olmak üzere diğer devlet daireleri kaldırıldı. İlçemiz halkı 13 ve 14. yüzyıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen Türkmen boylarının torunları olduğunu bugünkü Oğuz, Türkelli, Şahmelik, Kalegüney, Anbarlı ve Seyitahmet gibi köy adları ortaya koymaktadır. 
   1834 yılında padişah fermanı ile kurulan  Beşikdüzü Nahiyesine atanan Nahiye Müdürü 30 kadar zaptiyesi ile işe başlamıştır. Beşikdüzü bir süre Görele ilçesine  Şarlı adı ile bağlı kalmıştır. Buradan ayrıldıktan sonra Trabzon Vilayet Merkezine  bağlanmıştır.  O zamanın usulüne göre her İlçeden bir mümessil Vilayet Meclisine gönderilirken Beşikdüzü Nahiyesi de bir ilçe gibi  bir mümessilini Vilayet Merkezine göndermiştir. Son mümessilimiz nahiyenin Zemberek köyünden İspiroğullarından Kadı Mehmet Efendi'dir. 1914 yılı 1. Dünya Savaşı öncesinde  mümessillimizin de hazır bulunduğu Vilayet Meclisinde ekseriyetle alınan  kararla Vakfıkebir'e bağlanmıştır.  Beşikdüzü Nahiyesi 4 Temmuz 1987 tarih ve 19505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3992 sayılı Kanunla müstakil ilçe hüviyetini kazanmıştır. İlçemize atanan ilk Kaymakam 04 Ağustos 1988 tarihinde  İlçemizdeki görevine başlamıştır.

Nüfus

İlçe Adı          Mahalle Adı                  Nüfusu
Beşikdüzü      Adacık Mahallesi           834
Beşikdüzü      Ağaçlı Mahallesi            328
Beşikdüzü      Akkese Mahallesi          668
Beşikdüzü      Aksaklı Mahallesi          153
Beşikdüzü      Anbarlı Mahallesi          224
Beşikdüzü      Ardıçatak Mahallesi      100
Beşikdüzü      Bayırköy Mahallesi        171   
Beşikdüzü      Beşikdağ Mahallesi       733
Beşikdüzü      Bozlu Mahallesi            353   
Beşikdüzü      Cumhuriyet Mahallesi    3911
Beşikdüzü      Çakırlı Mahallesi            173
Beşikdüzü      Çeşmeönü Mahallesi      764   
Beşikdüzü      Çıtlaklı Mahallesi            85
Beşikdüzü      Dağlıca Mahallesi           332
Beşikdüzü      Denizli Mahallesi            226
Beşikdüzü      Dolanlı Mahallesi            153
Beşikdüzü      Duygulu Mahallesi         241   
Beşikdüzü      Fatih Mahallesi              3783
Beşikdüzü      Gürgenli Mahallesi         77
Beşikdüzü      Hünerli Mahallesi            541
Beşikdüzü      Kalegüney Mahallesi       285
Beşikdüzü      Korkuthan Mahallesi      335
Beşikdüzü      Kutluca Mahallesi           429
Beşikdüzü      Nefsişarlı Mahallesi         797
Beşikdüzü      Oğuz Mahallesi              949
Beşikdüzü      Resullü Mahallesi            342
Beşikdüzü      Sayvancık Mahallesi        116
Beşikdüzü      Seyitahmet Mahallesi      103
Beşikdüzü      Şahmelik Mahallesi         362
Beşikdüzü      Takazlı Mahallesi            421
Beşikdüzü      Vardallı Mahallesi           2271   
Beşikdüzü      Yenicami Mahallesi         185
Beşikdüzü      Yeşilköy Mahallesi         1271
Beşikdüzü      Zemberek Mahallesi       110

2013 Yılsonu İtibarıyla Toplam Nüfus21.826

Coğrafik Yapı

İlçemiz, İlimizin 45 km. batısındadır. Doğusunda Vakfıkebir, batısında Eynesil, güneyinde Şalpazarı ve Tonya ilçeleri ile kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadır. İlçemiz Merkezi deniz seviyesindedir.Köylerimiz arazileri genelde dik ve engebelidir.İlçemiz yüzölçümü 63 km2 dir. İlçemizin Oğuz ve Yeşilköy olmak üzere iki beldesi mevcuttur.Merkez ve beldeler dahil olmak üzere 11 mahallemiz ve 25 köyümüz mevcuttur.


İlçemizde ılıman iklim hüküm sürmektedir. Yazları serin, kışları ılıktır. Her mevsimde yağış görülür. En sıcak ay ortalaması 22 derece ve en soğuk ay ortalaması 6 derece civarındadır. Yaz mevsiminde nem oranı % 70 - % 75 civarındadır. Önemli akarsuları Ağasar ve Kurbağalı dereleridir. Önemli yükseltileri ise Beşikdağı ve Yumru Tepeleri'dir.

Kaynak: http://www.besikduzu.gov.tr/

Yorumlar - Yorum Yaz